ภาพกิจกรรม
คณะตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
    วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีโอกาสได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมตามโครงการ world class standard school  ณ ห้องประชุมเล็ก  โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2561,10:30   อ่าน 95 ครั้ง