ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
        โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีกำหนดการจัดปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีีที่ ๑ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และประชุมผู้ปกครอง  ในวันที่ 12 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ หอประชุมโรงเรียนเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ในการนี้ให้นักเรียนแต่งชุดนักเรียนให้เรียบร้อยและให้นักเรียนนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของตนเองและผู้ปกครองไปด้วย
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2561,00:00   อ่าน 30 ครั้ง