ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 มิ.ย. 62 วันต่อต้านยาเสพติด & วันภาษาไทย
13 มิ.ย. 62 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562