ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
13 ธ.ค. 61 ถึง 14 ธ.ค. 61 กีฬาสีภายใน
11 ธ.ค. 61 หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
07 ธ.ค. 61 ถึง 09 ธ.ค. 61 แข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับภาค