ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
30 ก.ค. 61 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร / หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
28 ก.ค. 61 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร / วันเข้าพรรษา
27 ก.ค. 61 วันอาสาฬหบูชา
ทำบุญตักบารตร
หอประชุมโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
23 ก.ค. 61 ถึง 25 ก.ค. 61 วันสอบกลางภาค
วิชาการ