คณะผู้บริหาร

นายปราโมทย์ คำเพชรดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา