ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการเปิดภาคเรียน 2/2564 (อ่าน 40) 28 ต.ค. 64
กำหนดการรับวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (อ่าน 30) 10 ต.ค. 64
ดำเนินการมอบเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (อ่าน 46) 09 ก.ย. 64
การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด (อ่าน 39) 28 ส.ค. 64
การปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน วันที่ 1 ก.ย.64 - 10 ต.ค. 64 (อ่าน 38) 25 ส.ค. 64
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (อ่าน 31) 20 ส.ค. 64
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เดือน สิงหาคม 2564 (อ่าน 43) 30 ก.ค. 64
วารสารฉบับที่ 4 (อ่าน 89) 24 มิ.ย. 64
วารสารฉบับที่ 3 (อ่าน 75) 24 มิ.ย. 64
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก (อ่าน 114) 09 มิ.ย. 64
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 218) 24 มี.ค. 64
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 220) 24 มี.ค. 64
ผลการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 (อ่าน 244) 10 มี.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 204) 09 มี.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 161) 09 มี.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 115) 09 มี.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 126) 09 มี.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 114) 09 มี.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 130) 09 มี.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 131) 09 มี.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 154) 09 มี.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 173) 09 มี.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 115) 09 มี.ค. 64
ตำแหน่งเขตพื้นที่ทำความสะอาดภายในโรงเรียน (อ่าน 517) 29 มิ.ย. 63