สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์ ภปร.ครอบพระมหาพิชัยมงกุฎ


 
สีประจำโรงเรียน             น้ำเงิน - เหลือง
อักษรย่อ                       ล.ค.พ.
ดอกไม้ประจำโรงเรียน      ดอกทองกวาง 
                                         
                                           
ต้นไม้ประจำโรงเรียน       ต้นพอก