ภาพกิจกรรม
เข้ารับการนิเทศติดตามการประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สหวิทยาเขตเซกา
      วันที่ 14 มิถุนายน 2562 คณะครูโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นำทีมโดย ผู้อำนวยการวีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ เข้ารับการนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 นายสมใจ วิเศษทักษิณ เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ คณะผู้อำนวยการโรงเรียน แต่ละโรงเรียนในสหวิทยาเขตเซกา ได้นำเสนอผลงาน Best practice ของโรงเรียนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในกลุ่มสหวิทยาเขต
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2562,21:58   อ่าน 137 ครั้ง