ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562
      วันที่ 26 มิถุนายน 2562  กลุ่มสาระภาษาไทย จัดกรรมวันสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย โดยมีการบูรณาการกับกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด โดยมีท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น นางวิไล ชาจันดา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยนักเรียนได้แสดงความสามารถในกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิเช่น การประกวดส้มตำลีลา การประกวดตัวละครในวรรณคดี การวาดภาพ และการเขียนเรียงความเป็นต้น นอกจากนั้นยังมีการแสดงจากชุมนุมนาฏศิลป์ของโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ทำการฝึกสอนโดย ครูเครือวัลย์ จันแดง กิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุก 
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2562,17:21   อ่าน 613 ครั้ง