ภาพกิจกรรม
กิจกรรม GLOBE
      วันที่ 27 มกราคม 2563 คุณครูยุพาภร มหัทธนธีรนันต์ ได้นำนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และมัธยมศึกษาปีที่  5/1 เข้าร่วมกิจกรรม GLOBE Engaging Citizens in the Forecasting and Observation of Mosquito Threats โดยการจัดการของมหาวิทยลัยวลัยลักษณ์  ที่ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบ Application บนมือถือ 1. Google Classroom   2. Zoom meeting   3. GLOBE Observer  ภายใต้หัวข้อเกี่ยวกับลูกน้ำยุงลาย  ซึ่งกิจกรรมผ่านไปได้ด้วยดี นักเรียนให้ความสนใจในกิจกรรมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

 

โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2563,09:12   อ่าน 65 ครั้ง