ภาพกิจกรรม
แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ ออกแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ตำบลน้ำจั้น ตำบลป่งไฮ่ 
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2563,11:56   อ่าน 168 ครั้ง