ภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
   วันที่ 17 - 19 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อชีแจงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงแนวปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน พร้อมทั้งแจกอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนทุกระดับชั้น 
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2563,13:01   อ่าน 208 ครั้ง