ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
        วันที่ 22 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดย แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง เพื่อลดความแออัดตามมาตรการ  โดยกิจกรรมช่วงเช้า เวลา 08.30 - 12.00 เป็นการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และในช่วงเวลา 13.00 - 14.30 น. เป็นการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้อำนวยการวีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ ทำการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ทาง O-net สูง และมอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนเรียนดี ความประพฤติดี
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2563,14:34   อ่าน 202 ครั้ง