ภาพกิจกรรม
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
     วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นายวีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ พร้อมด้วย นางวิลัยวรรณ ศรีบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ และหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 โดยมีผู้เข้ารับการประเมิน 3 คน ได้แก่ นายประพันธ์พงษ์ สามารถ นางสาวสินีนาฏย์ โพสาวัง และนางสาวจิณห์นิภา มีจินดา
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2564,23:32   อ่าน 176 ครั้ง