ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2563
           วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 ประจำปีการศึกษา 2563  โดยการนำของนางวิลัยวรรณ ศรีบุตร รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ และคณะครูบุคลากรในโรงเรียน 
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2564,16:14   อ่าน 782 ครั้ง