ภาพกิจกรรม
การประกวดบรรยายธรรม
   วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นักเรียนโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร่วมเข้าประกวดการบรรยายธรรม และสวดสรภัญญะ ณ วัดสิริสมควรวนาราม ฝึกซ้อมโดย คุณครูอนุชา จันแดง คุณครูอธิวัฒน์ สุริยะ ผลการประกวด ดังนี้
    รายการบรรยายธรรม
  - ระดับม. ปลาย ได้อันดับที่ 1
  - ระดับม. ต้น ได้อันดับที่ 3
    รายการสวดมนต์หมู่
  -  ทีมชาย ได้อันดับที่ 1
  - ทีมหญิง ได้อันดับที่ 3


โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2565,08:15   อ่าน 254 ครั้ง