ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี 2564
  ผลการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี 2564  ทำการฝึกซ้อมโดย คุณครูอนุชา คำแดง
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    1.1 เด็กหญิงสุชาวดี ทัศนปรีดา    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และเป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับภาค
    1.2 เด็กหญิงศิริลักษณ์ พันธุมาศย์ ได้รับรางวัลชมเชย
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    2.1 นางสาวสวิชญา แสนโคตร    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และเป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับภาค
 
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2564,00:00   อ่าน 118 ครั้ง