ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูดีศรีรัชมังคลาภิเษก สายผู้สอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดาริกา สลัดกลาง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2563,14:49  อ่าน 160 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีศรีรัชมังคลาภิเษก สายผู้สอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกาญจนา คำขาย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2563,14:48  อ่าน 222 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีศรีรัชมังคลาภิเษก สายผู้สอน
ชื่ออาจารย์ : นายอนุกูล เจริญท้าว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2563,14:47  อ่าน 160 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประกวด Best Practice (ภาคอีสานตอนบน) ระดับเหรียญทอง
ชื่ออาจารย์ : นายอนุกูล เจริญท้าว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2563,14:42  อ่าน 192 ครั้ง
รายละเอียด..